Hoogbegaafde werknemers – Hoogbewuste werknemers

Logo_origineelv2.0-png-fileVroeger, zo vanaf de renaissance, was er ruimte voor originele, onconventionele geesten. Sterker nog, het grootste deel van de uitvindingen waar we nu nog op teren werd door deze non-conformisten gedaan. Wetenschap was iets dat iedereen kon en mocht bedrijven, je kon ook wiskunde studeren en tegelijk muziek componeren en in beide excelleren. In de aanloop naar de 20ste eeuw werd alles steeds meer gecompartimentaliseerd en opgedeeld in geïsoleerde disciplines. Je mocht maar in één ding tegelijk goed zijn. Alles institutionaliseerde en formaliseerde steeds verder. Het proces en de gevolgde methodiek werden steeds meer leidend. Het gevolg is dat de non-conformisten niet meer uit de voeten kunnen en hun waardevolle en nodige bijdrage steeds moeilijker kunnen leveren.  Het silodenken nam bezit van ons. Conformeren werd de norm. Bovendien is de bandbreedte van het begrip “normaal” steeds smaller geworden. En daarmee verschraalde de samenleving verder en verschrompelde ons collectief creatief vermogen en onze concurrentiekracht.
Een uitspraak van Apple CEO Tim Cook over het gewenste profiel van sollicitanten bij Apple: “Not political. Collaborators. People who really don’t care who gets credit. Those are the type of people that Apple looks for in new employees.” Met andere woorden, iemand als Steve Jobs zou vandaag de dag nooit worden aangenomen door Apple!
Einstein wist het jaren geleden al: “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant but has forgotton the gift“.

Hoogbegaafde medewerkers en medewerkers met ASS zijn zulke non-conformisten. Ik stel u voor aan een groep werknemers die u hard nodig zult hebben, maar waarvan u minstens 70% niet kent omdat ze zich niet als vanzelfsprekend zelf aandienen. Ze passen bij uitstek in de veranderende kijk op talentontwikkeling en innovatie. Bevlogen mensen met een enorme drive en een tweede natuur om het werk goed te doen en zaken beter te maken. En indirect verbeter je daarmee de positie van deze groep medewerkers. Ik heb een goed uitgewerkt framework bedacht hoe je dat in een bedrijf kan aanpakken.

In deze tijd is het belangrijker dan ooit om optimaal gebruik te maken van de beschikbare talenten in de organisatie. Er is geen geld om meer mensen in te huren, sterker nog, heel vaak wordt bezuiniging voornamelijk gerealiseerd door mensen te ontslaan. Het wordt dan echt woekeren met de aanwezige talenten. Bovendien is kosten besparen en snijden in het personeelsbestand uiteindelijk een doodlopende weg. Je zal moeten kijken naar nieuwe manieren om omzet te creëren, simpel om te overleven.

Ik help bedrijven een andere kijk op talentontwikkeling te ontwikkelen waarbij je niet de beste conformisten (reguliere Management Development) maar juist de mensen die er net anders tegenaan kijken, de non-conformisten, probeert aan te trekken en te activeren binnen je eigen personeelsbestand. Dat zijn de “crazy ones” in het gedicht dat Apple jaren geleden gebruikte in haar reclamecampagne. “It’s the people who are crazy enough to think that they can change the world, who actually do”.

Flyer: Achtergrond HB en ASS in Business

Flyer: Achtergrond HB en ASS Coaching

Artikel: Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers

Geef een reactie